8 spurningar um ferðaþjónustu fatlaðra

ferdathjonustafatladra

Á fundi borgarráðs á fimmtudaginn lögðu borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram átta spurningar um tölvukerfi Strætó bs. í umræðu um ferðaþjónustu fatlaðra. Á fundinum skapaðist mikil umræða um málið og telja borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að framkvæmd ferðaþjónustu fatlaðra sé óviðunandi eins og staðan sé í dag.

Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja að ekki verði unað við þá grafalvarlegu stöðu sem er á framkvæmd ferðaþjónustu við fatlaða. Gengið var frá samkomulagi um þessa þjónustu í maí 2014 þannig að tíminn til að undirbúa breytingar á þjónustunni hefði átt að vera nægur. Breytingarnar áttu að bæta þjónustuna en hafa ekki enn gert það heldur þveröfugt eins og sjá má á fjölda alvarlegra kvartana frá notendum þjónustunnar. Á þetta lögðu borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins áherslu við samþykkt í borgarráði 11. desember 2014 og bókuðu að mikilvægi þess að biðtími styttist frá því sem verið hefði og ætti ekki að vera meiri en 10 mínútur frá umsömdum tíma. Þá telja borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að endurskoða verði gjaldskrá fyrir ferðaþjónustu fatlaðra í Reykjavík vegna þess að gjald fyrir ferðir umfram 60 á mánuði er of hátt og stangast á við lög sem kveða á um að gjaldið eigi að taka mið af gjaldi fyrir almenningssamgöngur.

Borgarráð beindi því til velferðarráðs að taka til endurskoðunar hámarksfjölda ferða í ferðaþjónustu fatlaðs fólks og jafnframt viðbótargjald sem lagt er á vegna umframferða.

Spurningarnar sem lagðar voru fyrir borgarráð að hálfu Sjálfstæðisflokksins á fundinum

1. Hvaða tölvukerfi var tekið upp hjá Strætó bs. til að sinna þessu verkefni?
2. Var þetta keypt sem staðlað kerfi eða er þetta sérsmíðað og þá af hverjum?
3. Var sú þjónusta boðin út?
4. Hver var ráðgjafi Strætó bs. við val á þessum búnaði, aðlögun, þjálfun og innleiðingu?
5. Hvað kostaði þetta tölvukerfi?
6. Hver mun bera kostnaðinn af þeirri leiðréttingu sem greinilega þarf að gera?
7. Mun sá rekstrarsparnaður sem áætlað var að ná við útboð á þjónustunni nást?
8. Var of mörgu fólki með reynslu sagt upp þannig að þekking yfirfærðist ekki við breytingu á þjónustunni?