Óskýr svör Strætó

ferdathjonustafatladra

Á fundi borgarráðs 15. janúar sl. báðu borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins um svör við átta spurningum sem varða ferðaþjónustu fatlaðra. Á fundi borgarráðs á fimmtudaginn sl. fengust loksins svör við þeim spurningum en þóttu svörin ekki vera fullnægjandi að mati borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins.

Svör Strætó
1. Hvaða tölvukerfi var tekið upp hjá Strætó bs. til að sinna þessu verkefni?
Nous DR frá fyrirtækinu Trapeze

2. Var þetta keypt sem staðlað kerfi eða er þetta sérsmíðað og þá af hverjum?
Staðlað kerfi.
3. Var sú þjónusta boðin út?
Nei, enda undir viðmiðunarmörkum bæði skv. reglugerð stofnana sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og fjarskipti, og innkaupastefnu Strætó sem gerir ráð fyrir að farið sé eftir framangreindri reglugerð.
4. Hver var ráðgjafi Strætó bs. við val á þessum búnaði, aðlögun, þjálfun og innleiðingu?
Við vorum ekki með aðkeyptan ráðgjafa við val á búnaði. Starfsmenn Trapeze sáu um innleiðinguna og þjálfun o var kostnaður af því hluti af uppsetningarkostnaði, sjá lið 5.
5. Hvað kostaði þetta tölvukerfi?
Uppsetning kostaði 9,2 m.kr. og árlegur leyfiskostnaður 6,1 m.kr.
6. Hver mun bera kostnaðinn af þeirri leiðréttingu sem greinilega þarf að gera?
Enginn beinn kostnaður er vegna leiðréttingar. Starfsmenn Strætó hafa unnið samhliða öðrum störfum í fyrirtækinu að leiðrétta upplýsingar í kerfinu.
7. Mun sá rekstrarsparnaður sem áætlað var að ná við útboð á þjónustunni nást?
Starfsmenn Strætó komu ekki að gerð áætlun um rekstrarsparnað sem átti að ná við útboð á þjónustunni og hafa ekki séð þess áætlun.
8. Var of mörgu fólki með reynslu sagt upp þannig að þekking yfirfærðist ekki við breytingu á þjónustunni?
Til að hægt væri að gera þær breytingar á þjónustunni sem þjónustulýsingin gerir ráð fyrir var óhjákvæmilegt að segja upp öllum starfsmönnum Ferðaþjónustu fyrir fatlaða í Reykjavík. Allir starfsmennirnir voru hvattir til að sækja um nýjar stöður í þjónustuveri og önnur störf hjá Strætó en því miður höfðu fáir áhuga á því.

Bókun borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins við liðnum:

Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins þakka fyrir svörin en óska eftir frekari skýringum varðandi spurningu 4 um ráðgjöf við kaup á búnaði, aðlögun og innleiðingu. Ekki var spurt um hvort ráðgjafinn hafi verið aðkeyptur eða ekki heldur hvaðan ráðgjöfin kom. Einhver þarfagreining hlýtur að hafa farið fram eða ráðgjöf yfir höfuð innanhúss eða utan áður en ákveðið er að kaupa þetta erlenda kerfi frá Trapeze? Er umboðsaðili fyrir kerfið á Íslandi? Hefur kerfið verið notað annars staðar í ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk? Þá er óskað eftir frekari svörum varðandi spurningu nr. 7 um rekstrarsparnað. Þar sem spurningum borgarráðsfulltrúa var ekki beint sérstaklega til Strætó heldur frekar meirihlutans í borgarstjórn Reykjavíkur er ekki óeðlilegt þó Strætó geti ekki svarað spurningu um rekstrarsparnað sem á að nást með útboði á ferðaþjónustu fatlaðra. Í svari við spurningu nr. 8 um hvort of mörgu fólki með reynslu hafi verið sagt upp þannig að þekking yfirfærðist ekki er fullyrt að allir starfsmann hafi verið hvattir til að sækja um nýjar stöður. Þessi fullyrðing stangast á við það sem fyrrum starfsmenn sem voru í 50% stöðum hafa sagt sjálfir. Hver er skýringin á því? Þó Strætó sé byggðasamlag er eðlilegt í þessu tilliti að horfa til eftirfarandi ákvæðis í þessu samhengi úr mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar. ,,4.2 Reykjavíkurborg sem atvinnurekandi. 6. Hæfnis- og árangurslaun og aðrar ákvarðanir sem hafa áhrif á kjör starfsmanna borgarinnar skulu byggjast á málefnalegum forsendum, óháð fötlun. 4.2.1 Umsækjandi með fötlun skal njóta forgangs í störf hjá borginni sé hann jafnhæfur eða hæfari en aðrir umsækjendur, sbr. 32. gr. laga um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992. Fatlaðir einstaklingar skulu njóta sömu kjara og ófatlaðir, sbr. 1. grein í lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992.“

 

Halldór Halldórsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík

Halldór Halldórsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík

Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi

Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi